Kомпетенции

Обхватът на медицинските услуги Hirslanden обхваща…

...следните области:

Онкологично лечение

Kачеството на терапията

В областта на онкологията, Швейцария предлага много нови методи на лечение, които отговарят на последните постижения на науката и все още не са на разположение в много страни. По-новите терапии като цяло имат по-голям шанс за излекуване, и осигуряват оптимална защита на нормалните тъкани.

Индивидуалност и интердисциплинарна работа

Приватна група болници Hirslanden разполага с високо квалифициран екип от лекари и специалисти в тази област. Особено внимание се обръща на индивидуалното лечение на всеки пациент. Вашият лекар е във връзка с различни специалисти по време на целия процес и провежда интердисциплинарната работа между лекари от различни области. Oсвен това получаватe подкрепа от специалисти за алтернативни терапии и хранителни съвети в подкрепа на на цялостното ви благосъстояние.

 

 

Onkoligie
In vitro Fertilisation

Ин витро оплождане

В приватна група болници Hirslanden можете да намерите най-модерните технологии, които съществуват в момента за ин витро оплождане. Ин витро оплождането в Швейцария има еднo от най-високите нива на успеваемост. Освен високото ниво на експертиза, която съществува в Швейцария в тази област, при определяне на лечението на този вид в центъра стои както семейния комфорт, така и индивидуалните обстоятелства.

Повече информация е достъпна на www.hirslandenbaby.ch

Kардиохирургия

Приватна група болници Hirslanden разполага с екип от сърдечни, гръдни и съдови хирурзи. Те са оборудвани с най-съвременна медицинска апаратура. Екипът е съставен от кардиолози, анестезиолози, пулмолози, спешна медици, нефролози и специалисти по инфекциозни заболявания.

Рехабилитацията е ключов въпрос при сърдечните заболявания, ето защо на тази тема е отделено специално внимание.